Tag Archives: ราคาทอง 10 มกราคม 2556

ราคาทองคําวันนี้ 10 มกราคม 2556

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 10 มกราคม 2556
ประกาศ ครั้ง 1 เมื่อเวลา  09:30 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,850 บาท ขายออกบาทละ  23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,498 บาท ขายออกบาทละ  24,350 บาท
*  ราคาลดลง 50 บาท

ประกาศ ครั้ง 2 เมื่อเวลา   11:28 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,800  บาท ขายออกบาทละ 23,900 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,452.52 บาท ขายออกบาทละ  24,300 บาท
*  ราคาลดลง 50 บาท

ประกาศครั้ง 3 เมื่อเวลา 13:14  น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,850  บาท ขายออกบาทละ  23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,498 บาท ขายออกบาทละ  24,350 บาท
* ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทอง

ทอง