Tag Archives: ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

วันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 19 เมษายน 2556 มีการปรับราคา 12 ครั้งด้วยกัน

เปิดตลาดมาที่ราคา
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ       18,950     บาท  ขายออกบาทละ 19,050 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ   18,677.12 บาท   ขายออกบาทละ 19,450 บาท
* ซึ่งมีการปรับตัเพิ่มขึ้น 50 บาทจากวันก่อนหน้า
ปิดตลาดที่ราคา
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,150 บาท ขายออกบาทละ 19,250 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,874.20 บาท ขายออกบาทละ 19,650 บาท
* มีการปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท จากราคาปิด – ราคาเปิดตลาด

ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

ที่มา:  สมาคมค้าทองคำ