ราคาทองคําวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2560

ประจำวันที่ 25/11/2560 เวลา 09:09 น. (ครั้งที่ 1)
96.5%     รับซื้อ (บาท)     ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง     19,850.00     19,950.00
ทองรูปพรรณ    19,495.76     20,450.00

ที่มา:  สมาคมค้าทองคำ

Post Navigation