ราคาทองคําวันนี้ 7 มกราคม 2556

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 7  มกราคม 2556
ประกาศครั้ง แรก เมื่อเวลา 09:40 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ   23,900 บาท ขายออกบาทละ 24,000 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,558.64  บาท ขายออกบาทละ 24,400 บาท
* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

ประกาศครั้ง สอง เมื่อเวลา 11:52 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,850  บาท ขายออกบาทละ 23,950  บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ   23,498 บาท ขายออกบาทละ 24,350 บาท
*ราคาลดลง 50 บาท

ประกาศครั้งสาม  เมื่อเวลา 12:48 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,900  บาท ขายออกบาทละ 24,000บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ   23,558.64 บาท ขายออกบาทละ 24,400  บาท
*ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ประกาศครั้งสี่ เมื่อเวลา 15:07 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,850 บาท ขายออกบาทละ  23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,498  บาท ขายออกบาทละ 24,350 บาท
*ราคาลดลง 50 บาท

Post Navigation