ราคาทองคําวันนี้ 4 มกราคม 2556

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 4  มกราคม 2556
ประกาศครั้งแรกเมื่อเวลา 09:24 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,750 บาท ขายออกบาทละ 23,850 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,407.04 บาท ขายออกบาทละ 24,250 บาท
* มีการปรับตัวลดลง 450 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

ประกาศครั้งที่สองเมื่อเวลา 10:13 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,800 บาท ขายออกบาทละ 23,900 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,452.52 บาท ขายออกบาทละ 24,300 บาท
* มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 50 บาท

ประกาศครั้งที่สามเมื่อเวลา 11:42 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,850 บาท ขายออกบาทละ 23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,498 บาท ขายออกบาทละ 24,350 บาท
* มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 50 บาท

ประกาศครั้งที่สี่เมื่อเวลา 12:04 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,800 บาท ขายออกบาทละ 23,900 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,452.52 บาท ขายออกบาทละ 24,300 บาท
* มีการปรับตัวลดลงมา 50 บาท

ประกาศครั้งที่ ห้า เมื่อเวลา 13:29  น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,850  บาท ขายออกบาทละ 23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,498  บาท ขายออกบาทละ 24,350   บาท
* มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ประกาศครั้งที่ หก เมื่อเวลา 14:25  น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,800  บาท ขายออกบาทละ  23,900 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,452.52  บาท ขายออกบาทละ  24,300 บาท
* มีการปรับราคาลดลง 50 บาท

ประกาศครั้งที่ เจ็ด เมื่อเวลา 14:54  น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,750 บาท ขายออกบาทละ 23,850 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,407.04 บาท ขายออกบาทละ 24,250  บาท
* มีการปรับราคาลดลง 50 บาท

ประกาศครั้งที่ แปด เมื่อเวลา 16:17  น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,700  บาท ขายออกบาทละ 23,800 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,361.56  บาท ขายออกบาทละ 24,20  บาท
* มีการปรับราคาลดลง 50 บาท

 

Post Navigation