ราคาทองคําวันนี้ ประจำวันที่ 02/01/2556


สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%)  ประจำวันที่ 2  มกราคม 2556

ประกาศครั้งแรกเมื่อเวลา 09:31 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,150 บาทขายออกบาทละ 24,250 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,801.20 บาท ขายออกบาทละ 24,650.00 บาท
* มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 150 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 29/12/2555
ประกาศครั้งที่ สอง เมื่อเวลา 12:10 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,200 บาทขายออกบาทละ 24,300 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,846.68 บาท ขายออกบาทละ 24,700.00 บาท
* มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท
ประกาศครั้งที่ สาม เมื่อเวลา 13:31 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,250 บาทขายออกบาทละ 24,350 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,892.16 บาท ขายออกบาทละ 24,750 บาท
* มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท
ประกาศครั้งที่ สี่ เมื่อเวลา  14:19 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,200 บาทขายออกบาทละ 24,300 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,846.68 บาท ขายออกบาทละ 24,700 บาท
* มีการปรับตัวลดลง 50 บาท
ประกาศครั้งที่ ห้า เมื่อเวลา 16:28 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,150 บาทขายออกบาทละ 24,250 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,801.20 บาท ขายออกบาทละ 24,650.00 บาท
* มีการปรับตัวลดลง 50 บาท

Post Navigation