ราคาทองคําวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2560

ประจำวันที่ 25/11/2560 เวลา 09:09 น. (ครั้งที่ 1)
96.5%     รับซื้อ (บาท)     ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง     19,850.00     19,950.00
ทองรูปพรรณ    19,495.76     20,450.00

ที่มา:  สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

วันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 19 เมษายน 2556 มีการปรับราคา 12 ครั้งด้วยกัน

เปิดตลาดมาที่ราคา
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ       18,950     บาท  ขายออกบาทละ 19,050 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ   18,677.12 บาท   ขายออกบาทละ 19,450 บาท
* ซึ่งมีการปรับตัเพิ่มขึ้น 50 บาทจากวันก่อนหน้า
ปิดตลาดที่ราคา
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,150 บาท ขายออกบาทละ 19,250 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,874.20 บาท ขายออกบาทละ 19,650 บาท
* มีการปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท จากราคาปิด – ราคาเปิดตลาด

ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

ราคาทองคําวันนี้ 19 เมษายน 2556

ที่มา:  สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคําวันนี้ 10 มกราคม 2556

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 10 มกราคม 2556
ประกาศ ครั้ง 1 เมื่อเวลา  09:30 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,850 บาท ขายออกบาทละ  23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,498 บาท ขายออกบาทละ  24,350 บาท
*  ราคาลดลง 50 บาท

ประกาศ ครั้ง 2 เมื่อเวลา   11:28 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,800  บาท ขายออกบาทละ 23,900 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,452.52 บาท ขายออกบาทละ  24,300 บาท
*  ราคาลดลง 50 บาท

ประกาศครั้ง 3 เมื่อเวลา 13:14  น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ  23,850  บาท ขายออกบาทละ  23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ  23,498 บาท ขายออกบาทละ  24,350 บาท
* ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทอง

ทอง

ราคาทองคําวันนี้ 9 มกราคม 2556

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 9  มกราคม 2556
ประกาศ เมื่อเวลา 09:32 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ   23,850 บาท ขายออกบาทละ 23,950 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,498  บาท ขายออกบาทละ 24,350 บาท
* ราคาเพิ่มขึ้น 100 บาท

ประกาศ ครั้งสอง เมื่อเวลา 13:07 น.
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ   23,900 บาท ขายออกบาทละ 24,000 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,558.64  บาท ขายออกบาทละ 24,400 บาท
* ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคําวันนี้ 8 มกราคม 2556

Read More

ราคาทองคําวันนี้ 7 มกราคม 2556

Read More

ราคาทองคําวันนี้ 5 มกราคม 2556

Read More

ราคาทองคําวันนี้ 4 มกราคม 2556

Read More

ราคาทองคําวันนี้ 3 มกราคม 2556

Read More

ราคาทองคําวันนี้ ประจำวันที่ 02/01/2556

Read More